Metodologia

Teatre participatiu: Resolució de conflictes

Es treballa a partir de dinàmiques de participació de grup, reflexions i comentaris de l’experimentació personal. Es complementa amb aportacions teòriques i una dramatització del grup.

A través d’una sèrie d’exercicis, jocs, tècniques (teatre-imatge) i formes teatrals es busca conèixer la realitat de situacions concretes per transformar-les i entendre-les.

 “En tractar les opressions de manera col·lectiva, es veu que aquestes no són úniques i que sempre hi ha una altra gent que les viu. Al col·lectivitzar una opressió es podrà lluitar més eficaçment contra els mecanismes i els col·lectius que la causen, contra l’estructura que la manté.”

Teatre Fòrum

El Teatre Fòrum és una tècnica del teatre social que es basa en la realització d’una obra teatral breu o una escena que representi un conflicte social que no se soluciona, i a continuació els espectadors són convidats a substituir actors per a modificar les accions dels seus personatges per mirar de millorar el resultat. Es reinterpreta tantes vegades com calgui, segons les propostes i comentaris del públic. Al final es debat i analitza cada una de les opcions i solucions aportades.

A partir d’obres de teatre de 20 minuts aproximadament, realitzades pels propis alumnes de la classe (escrites per nosaltres) es fa un debat sobre el tema. Per exemple, si es treballa assajament dona doncs es fa 20 minuts d’una situació contextualitzada sense final i es parla amb la resta.

Teatre Invisible

El Teatre Invisible és una forma de intervenir amb el teatre en la quotidianitat de la gent amb l’objectiu de generar un canvi en el pensament polític i social del públic que es present i que hi participa. L’obra de teatre es representa en un context diferent que el teatre clàssic fora de l’escenari, com al carrer, el metro, una discoteca o un centre comercial.

El públic no identifica a l’obra de teatre ni als actors com a tals. De fet el públic es troba involucrat a la trama sense saber que està fent part d’una situació on ha de prendre posició davant del plantejament d’un conflicte.

Teatre Periodístic

Parteix  d’un anàlisi teatral de les notícies de la premsa diària i dels mitjans de comunicació. Amb l’objectiu de desmitificar la pretesa imparcialitat dels mitjans de masses, criticant i qüestionant la ideologia dominant.

Teatre d’Imatge

Es desenvolupa el Teatre d’Imatge com a llenguatge del cos, aquesta modalitat  mostra d’una banda que la interpretació de lo que veiem depèn de la subjectivitat de cadascun; i de l’altra banda fa visible l’imaginari social del grup, permetent identificar els temes sensibles: la imatge sintetitza el significat que li donem a una realitat.

L’Estètica de l’Oprimit

L’Estètica es la principal forma d’opressió actual: un constant flux d’ imatges, sons i paraules que el sistema produeix i emet i ens converteix i ens manté en una postura de consumidor@s de conceptes i missatges que defineixen una realitat. La E.O. ens convida a convertir-nos en creadores i productores d’art i cultura, buscant projectar nostra pròpia representació de la realitat que veiem i vivim. Com? utilitzant els mitjans del pensament sensible (oblidat, desconectat, entrenat en el concret) per incentivar el procés de metaforització, que ens ajuda a comprendre la realitat representada i viscuda, i al mateix temps ens permet desenvolupar les nostres pròpies opinions i una major autonomia.