Projectes

Projectes educatius

El projecte ha estat dissenyat com una eina per treballar amb diferents col·lectius. És totalment adaptable i flexible per a diferents grups interessats i entitats. Els eixos transversals es mantenen, però s’adapten les temàtiques i activitats en funció de si ens dirigim a:

  • Col·lectius en risc d’exclusió social i/o en situació de vulnerabilitat: menors en acolliment,  Persones desarrelades ,  persones i/o menors amb diagnòstic de malaltia mental.
  • Col·lectius amb una problemàtica particular
  • Col·lectius afectats per una situació de Violència de gènere
  • Col·lectius mixtes i heterogenis (menors i/o adults) amb ganes d’experimentar una forma diferent  de fer teatre

Projectes artístics