Què fem?

Projectes educatius i artístics a través del teatre com a camí d’alliberament, on l’art és el llenguatge que decidim utilitzar per a preguntar-nos sobre la nostra realitat i activar el diàleg per a crear el futur que volem: concebre el teatre com a plataforma d’assaig per a la transformació social.

Beneficis individuals:

 • Fomenta l’autoestima i l’autoconeixement.
 • Potencia la presa de decisions.
 • Desenvolupa el pensament crític i creatiu.

Beneficis col·lectius:

 • Genera empatia i habilitats en la resolució de conflictes col·lectius
 • Fomenta la participació i la motivació.
 • Crea nous espais col·lectius de diàleg, creació i reflexió.
 • Transfereix el control del procés als participants.
 • Centra el focus en les experiències, perspectives i interessos dels col·lectius i les persones protagonistes.

Objectius generals

 • Prendre consciència d’opressions que pateixen les persones en les relacions de família, d’amistat, amor, entre iguals …  per poder-ho treballar amb el grup.
 • Promoure el desenvolupament personal a nivell d’autoestima, habilitats socials, autoconeixement, autoavaluació,  l’autoconfiança , capacitat d’autoreflexió i crítica.
 • Fomentar el desenvolupament d’habilitats de comunicació com la comprensió i l’expressió entre d’altres.
 • Conscienciar dels problemes i necessitats de l’entorn
 • Afavorir  la capacitat de transformació social
 • Potenciar els beneficis del teatre com activitat de cohesió i escolta grupal.

Objectius específics

 • Adquirir a través de la interpretació i la pròpia vivència eines que ajudin als participants  a fer front  les situacions adverses  que es poden anar trobant al llarg de la seva vida.
 • Prendre consciencies dels estereotips i prejudicis interioritzats per tals de poder trencar-los.
 • Fer créixer al propi grup, al mostrar com són entre elles coneixent-se més i descobrint aquestes eines conjuntament.
 • Sensibilitzar davant d’una injustícia, una situació o una opressió i aportar eines perquè es prengui posicionament davant aquestes situacions.
 • Mobilitzar l’opinió pública en contra de l’ostracisme i la passivitat.
 • Evidenciar situacions que passen a la societat.
 • Valorar l’espai públic com a espai de relació, on la convivència és fonamental
  per un bon desenvolupament personal i social.

“No és suficient reclamar al teatre només coneixements, rebel·ladores reproduccions de la realitat. El nostre teatre ha de despertar el gust pel coneixement, ha d’organitzar el plaer en la transformació de la realitat. Nosaltres espectadors, no només hem d’escoltar la manera en què s’allibera Prometeu encadenat, sinó que també s’han d’exercitar en el plaer d’alliberar-lo. Tots els gustos i plaers dels inventors i descobridors, tots els sentiments de triomf que experimenta l’alliberador, han de ser mostrats pel nostre teatre”

Bertolt Brecht